• פרשה בקצרה
 • שביל הבושה למקדש או סרסיי מקריבה קורבן
 • צרעת- עונש אלוהי או מחלה?
 • התרופה האלוהית לנגף לא עומדת במבחן
 • בתים קמים לתחייה ונכנסים לבידוד
 • אקונומיקה מדם ציפורים
 •  טמא עד הערב- איסור או הזהרה
 • למה פוצלו תזריע ומצורע

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App