מה בפרק

*פרשה בקצרה*

*הצד החומרי של האל*

*למה לא מקפידים על מידות ארון הקודש*

*האם אלוהים מוותר על השומרים של גן עדן*

*האם אלוהים חוזר בו מההנחיות בנושא המזבח*

*מנורה או חנוכיה*

*אם כבר בנית למה לפרק*

*איך סוחבים טונות של זהב במדבר*

*מלא מלא זהב*

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App