מה בפרק

*הפסוקים היפים בתורה*     

*האם אנחנו צריכים להיות דומים לאל? ומה זה בכלל קדוש*      

*מה הקשר בין שמירת השבת לפחד מההורים*    

*עשרת הדברות הגרסה המלאה*      

*מיהו המולך וממי עוד חושש האל*       

*גילוים על עברו של האל או האם היו לו עמים אחרים לפנינו*             

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App